Zakładanie działalności gospodarczej. Sukcesywnie do celu!

Zakładanie działalności gospodarczej jest świetnym rozwiązaniem dla wielu osób. Posiada ona wiele zalet, ale należy pamiętać, że na przedsiębiorcy spoczywa także wiele obowiązków.

Zakładanie działalności gospodarczej - Effr.plWłasna firma – od czego rozpocząć?

Zanim założymy własną firmę musimy pomyśleć czym miałaby się ona zajmować? Fundamentem będzie tu nasz pomysł na biznes. Ważne jest żeby mieć świadomość w jakiej branży chcemy działać, a także do jakiej grupy docelowej skierowane będą działania realizowane przez naszą firmę. Gdy wiemy już co chcemy robić i w jaki sposób, wówczas można rozpocząć formalności niezbędne do otworzenia własnej firmy. To już na wstępie będzie konieczna merytoryczna wiedza, m. in. z zakresu opodatkowania, formy działalności gospodarczej itp.

Formalności w kilku etapach

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek CEIDG-1. Obecnie istnienie kilka możliwości złożenia druku. Tradycyjna forma – złożenie osobiście w urzędzie gminy lub miasta. Można również wysłać wniosek listem poleconym, o ile jest on potwierdzony notarialni. Z pomocą przychodzą również nowe technologie, gdyż wniosek można złożyć elektronicznie. W tym przypadku dopuszcza się dwie formy: używając bezpiecznego podpisu kwalifikowanego oraz z wykorzystaniem konta e-PUAP. Następnie należy zadbać o to, by nasza działalność dostała numer NIP oraz REGON. Są one niezbędne dla urzędów, gdyż nadają naszej działalności indywidualny charakter. Urzędy, takie jak Urząd Skarbowy czy ZUS wyróżniają naszą firmę właśnie dzięki podanym numerom. Kolejnym krokiem jest wybór metody opodatkowania. Tutaj przedsiębiorca ma 4 możliwości: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt oraz karta podatkowa. Sposób wybierana jest często w oparciu o przepisy szczegółowe. Gdy wskazane etapy są już za nami wtedy może rozpocząć właściwą działalność.